Call For Health NL™


Call For Health NL is een range van oplossingen voor de zorg.

Call For Health NL is onze internationale serie van producten voor de gezondheidszorg, aangepast voor de Nederlandse zorginstellingen. Voorbeelden zijn no-show aanpak, patiënten-feedback, automatische anamnese, consult follow-up en patiëntmonitoring (statuscontrole). Gepersonaliseerde conversaties voor de meest uiteenlopende doelen en onderwerpen kunnen worden geautomatiseerd. 

Ons Callstera Interaction Platform biedt de basis voor schaalbare oplossingen die aan uw business rules, operationele en IT situatie kunnen worden aangepast. Wij gaan hierbij altijd businesscase gedreven te werk.

Neem contact met ons op om vrijblijvend te informeren of en hoe Call For Health kan helpen in uw organisatie, voor uw specifieke doelstellingen en situatie.

 


Call For Health biedt een reeks geautomatiseerde interacties specifiek gericht op de gezondheidszorg. Verbeter uw operationele efficiency én service tegen uiterst lage kosten per contact.

 

Verlaging van no-show en verbetering operationele planning

Ga verder dan alleen een herinnering

No-show is een probleem in de meeste zorginstellingen. De kosten ervan zijn soms lastig in te schatten, maar  iBMG (Erasmus Universiteit) berekende in 2008 dat alleen de ziekenhuizen al jaarlijks 300 miljoen euro mislopen doordat patiënten niet op de verwachte tijd verschijnen. De redenen hiervoor lopen uiteen van dubbele afspraken, angst, geen of foutieve communicatie door de zorginstelling of het gewoon vergeten zijn van de afspraak.

Ook afspraak-uitval die niet kwalificeert als no-show (bijvoorbeeld één dag tevoren afgezegde afspraken) zorgt vaak voor inefficiency van de dagelijkse operatie.

In tegenstelling tot traditionelere afspraak-herinneringen gebruikt Callstera een mix van SMS, email en automatische telefonie waarbij patiënten niet alleen herinnerd worden aan de afspraak, maar ook terugkoppelen of zij op de afspraak verwachten te verschijnen. Iedere patiëntengroep kan benaderd worden met de gepaste taal, conversatie, middelen, frequentie enz. en u ontvangt een overzichtelijke rapportage waarmee de dagelijkse planning kan worden verbeterd.

De effecten op de operationele planning en de verlaging van de (verborgen) kosten van no-show zijn spectaculair.  Lees meer over deze applicatie of neem contact met ons op.

 

Patiënt Ervaring

Versimpel het proces om de ervaring van uw patiënt te meten

Het verzamelen van klantervaringen en opinies is complexer dan het in eerste instantie lijkt. Om betrouwbare en bruikbare resultaten te krijgen kan het onderzoek het beste systematisch worden uitgevoerd. Callstera interactive patient experience solutions stellen organisaties in staat snel, frequent en efficiënt feedback te verkrijgen van patiënten.

 

Automatische (pre-)anamnese

In plaats van papieren formulieren of korte vraaggesprekken met bijvoorbeeld pre-operatiepatiënten, kan de patiënt via de telefoon de antwoorden inspreken op vragen die bij eenvoudige anamneses gesteld worden. Automatische signalering van antwoorden die aandacht vragen hoort tot de mogelijkheden. Hierbij wordt tijd bespaard voor zowel patiënt als medische staf.

 

Patiënt Monitoring en Notificatie

Kosten-effectieve monitoring van kwestbare patiënten.
Call For Health geeft de mogelijkheid om het welzijn van uw patiënt te bewaken. Patiënt monitoring en  'early warning' conversaties kunnen worden opgesteld waarbij kwestbare patiënten periodiek gebeld worden om hun welzijn te controleren.

Opvolging van verwijzing eerstelijn naar tweedelijn

Een bijzondere vorm van het bewaken van uw patiënten is het verkrijgen van terugkoppeling van de patiënt bij een verwijzing naar de tweedelijn. Het niet maken van een afspraak met een specialist kan duiden op depressie of onderschatting van de gezondheidsklacht (bron: Guus Schrijvers, hooglereraar Public Health).  In Groot-Brittannië zijn deze zgn. follow-up calls een breed begrip, vanwege wettelijke verplichtingen. Onze ervaring hiermee zorgt voor een kostenefficiënte mogelijkheid om uw patiënten beter te monitoren.

Notificatie

Het is ook mogelijk om patiëntgroepen te waarschuwen voor risico-factoren, zoals veranderende weersomstandigheden. Deze service kan worden gekoppeld aan externe informatiebronnen.