Uitslag VGZ finale

Wel bloemen, net niet gewonnen. Callstera moest het doen met een gedeelde 2e plaats voor het product-initiatief Belbericht. Belbericht draait om het geautomatiseerd telefonisch monitoren van zorgvragers met als doel het zelfstandig wonen te ondersteunen en mantelzorgsters te ontlasten. Bijvoorbeeld door op vaste tijdstippen te vragen of medicijnen ingenomen zijn, of de persoon boodschappen nodig heeft of welke vraag dan ook van toepassing is. Ook voor de zorgvrager kan deze geautomatiseerde dienst ontlastend zijn, vanwege de zekerheid dat er altijd contact opgenomen wordt en de escalatie die plaatsvindt als de antwoorden daar reden toe geven of uitblijven. Doordat de dienst volledig automatisch is en gebruik maakt van bestaande apparatuur (telefoon), is deze voor iedereen betaalbaar.

De presentatie kreeg uit het publiek als commentaar o.a. : "verfrissend", "snijdt hout" en "concreet". De jury becommentarieerde alleen de winnaar. 

Op de foto: Presentator Jort Kelder (op de rug) interviewt Stephen Thwaites en Marc Baars na afloop.