Patient Monitoring

Kosten-effectieve monitoring van kwestbare patiënten.

Call For Health geeft de mogelijkheid om het welzijn van uw patiënt te bewaken. Patiënt monitoring en  'early warning' conversaties kunnen worden opgesteld waarbij kwestbare patiënten periodiek gebeld worden om hun welzijn te controleren.

 

Opvolging van verwijzing eerstelijn naar tweedelijn

Een bijzondere vorm van het bewaken van uw patiënten is het verkrijgen van terugkoppeling van de patiënt bij een verwijzing naar de tweedelijn. Het niet maken van een afspraak met een specialist kan duiden op depressie of onderschatting van de gezondheidsklacht (bron: Guus Schrijvers, hooglereraar Public Health).  In Groot-Brittannië zijn deze zgn. follow-up calls een breed begrip, vanwege wettelijke verplichtingen. Onze ervaring hiermee zorgt voor een kostenefficiënte mogelijkheid om uw patiënten beter te monitoren.

 

Notificatie

Het is ook mogelijk om patiëntgroepen te waarschuwen voor risico-factoren, zoals veranderende weersomstandigheden. Deze service kan worden gekoppeld aan externe informatiebronnen.