Unieke aanpak van No-show

Unieke aanpak van No-show
 

Callstera zorgt door interactie met de patiënt voor meer grip op de planning van afspraken, minder no-show en meer klantvriendelijkheid. 
Met een variatie van eenvoudige sms herinneringen tot interactieve conversaties.

 

 
Versterk de grip op uw afsprakenplanning.  Voorkom no-show en last minute afspraakuitval.

No-show kost de Nederlandse gezondheidszorg geld. De kosten van no-show variëren per afdeling en behandeling. Meer grip op de aanwezigheid van patiënten kan deze kosten verlagen. Ook afspraakuitval die niet kwalificeert als no-show (bijvoorbeeld één dag tevoren afgezegde afspraken) zorgt vaak voor inefficiency van de dagelijkse operatie. Tenslotte levert goede communicatie rond afspraken tot meer tevredenheid onder patiënten. 

 

Unieke eigenschappen van Callstera's aanpak:

  • Middelen -  van sms en email tot telefonie en webservice - voor herinnering en directe respons
  • Inzet op maat
  • Koppeling aan uw (online) afsprakensysteem of webbased
  • Eenvoudig en snel beginnen, geen uitgebreide ICT projecten
  • Lage kosten per afspraak 

 

Herinnering werkt, maar met alleen een brief of SMS laat u kansen liggen 

Het sturen van een brief of sms is al gebruikelijk. In veel gevallen is dit een prima service om mee te starten en wij verzorgen dat graag voor u. De patiënt van vandaag heeft echter steeds meer berichten te verwerken, via steeds meer kanalen. Hoe weet u dat uw bericht de patiënt werkelijk heeft bereikt? En hoe krijgt u ook terugkoppeling en commitment van de patiënt? 

Met Callstera kan u gebruik maken van een combinatie van kanalen zoals SMS, email en interactieve telefonie.  Met de inzet van interactieve telefonie wordt directe terugkoppeling van de patiënt verkregen. Er vindt een conversatie plaats met de patiënt. Met de terugkoppeling kunt u eventueel uw planning aanpassen. 


Directe respons van patiënt geeft mogelijkheid tot aanpassen van de planning. 
U verkort wachttijden en creeërt dagelijks ruimte voor nieuwe (spoed)afspraken.


 

Inzet op maat 

One size does not fit all. Uit onderzoek is bekend dat no-show sterk varieert. Denk aan:

  • verschillen in patiëntprofiel: taal, leeftijd e.d.
  • verschillen in proces: door de patiënt gemaakte afspraak of door uw instelling voorgestelde afspraak
  • verschillen in afdeling of behandeling.

En ook uw doelstellingen kunnen variëren:

  • verschillen in belangen en kosten: eerste afspraken, controles, kleine ingrepen, complexe vs minder complexe planning
  • eventuele onderwerpen rond de afspraak: welke aanwijzingen wilt u geven en welke vragen wilt u stellen?

Door een hoge mate van flexibiliteit van middelen en inhoud is uw aanpak aan te passen aan uw specifieke situatie.

 

Koppeling aan uw afsprakensysteem of input via web of intranet

Wij kunnen uw afsprakensysteem als input gebruiken. Callstera's interactie platform is ontworpen om met andere systemen samen te werken. Of u nu werkt met iSoft, Chipsoft Ezis, McKesson X/Care of een ander systeem.
Het is ook altijd mogelijk om via het web of intranet uw Callstera toepassing te gebruiken.

 

Eenvoudig beginnen

U hoeft geen compleet plan te hebben voordat u begint. U heeft ook geen hoge startkosten of het risico van desinvesteringen. Een goed begin is bijvoorbeeld de selectie van een polikliniek of afdeling waarmee de eerste ervaringen kunnen worden opgedaan. Als u nog geen sms inzet zou dat een eerste stap kunnen zijn.  

 

Geen uitgebreide ICT projecten. U kan binnen enkele dagen van start.
Door de inzet van het Callstera Interaction Platform is 80% van het werk al gedaan. U kan snel van start. Daarbij is inzet van uw eigen ICT afdeling niet noodzakelijk.  

 

Laat ons uw Businesscase maken

Wij tonen u de rentabiliteit graag en vrijblijvend door het opstellen van een businesscase met uw specifieke gegevens. Hierbij kijken we uiteraard naar de mogelijke besparingen. Door managementrapportage-tools in ons systeem kunnen we de grip op uw afspraken ook steeds verfijnen, waardoor optimale resultaten behaald worden.

 

Neem contact op met Marc Baars op 020-8203592 of info@callstera.com